Recent Submissions

  • Psychologie terorismu a radikalizace: jak se z beránků stávají vlci 

    Smolík, Josef (Mendelova univerzita v Brně, 2020)
    Monografie s názvem Psychologie terorismu a radikalizace: jak se z beránků stávají vlci se zaměřila na přiblížení dvou vzájemně provázaných jevů - terorismu a radikalizačního procesu. Terorismus byl popsán jako prostředek ...