Welcome to the Open Repository of research and development results of the Mendel University in Brno, which contains Open Access publications of the authors from MENDELU. Publications are automatically sent from the OBD system to the repository in the DSpace system. The repository is divided by the faculties and also by the types of results. In the menu on the right, you can filter the results created within the Horizon program. About This Repository.

In the case of any questions, please, contact us: repozitar@mendelu.cz

 • Metodika pro specializovaná mikroklimatická měření v zemědělském výzkumu 

  Středa, Tomáš; Litschmann, Tomáš; Středová, Hana; Jovanović, Ivana (2022)
  Metodika poskytuje praktický nástroj pro metodicky korektní realizaci mikroklimatického monitoringu v širokém spektru experimentů zemědělského výzkumu. Včetně uvedení příkladů z realizovaných aplikací inovuje a rozšiřuje ...
 • Výuková opora pro předmět Databázové systémy zpracovaná metodou microlearning 

  Turčínek, Pavel; Klimeš, Cyril; Farana, Radim (Mendelova univerzita v Brně, 2022)
  Příspěvek prezentuje základní principy tvorby učebních textů vytvořených metodou microlearning, která je uzpůsobena současným elektronickým zařízením a osobním komunikátorům. Příklady různých typů mikroúloh, kterých jsou ...
 • Landscape-friendly method of founding wooden buildings for recreational use 

  Kotásková, Pavla; Fialová, Jitka (Mendelova univerzita v Brně, 2023)
  When structures in the landscape based on concrete foundations are removed, the foundations are usually left in the ground, but the environment is degraded. The article focuses on the possibilities of foundations in the ...
 • Traditional coppice managements at the landscape level along with recreational use 

  Uherková, Barbora; Kadavý, Jan; Adamec, Zdeněk; Friedl, Michal; Kučera, Aleš; Knott, Robert; Kneifl, Michal; Drimaj, Jakub (Mendelova univerzita v Brně, 2023)
  Our current goals in forestry involve safeguarding the land and environment, optimizing the forest's ability to absorb CO2, maintaining the health and integrity of forest ecosystems, and preserving biodiversity and landscape ...
 • Innovative technology of saplings planting for increase tourism potential of the landscape 

  Staněk, Luboš; Zvěřina, Ladislav; Ulrich, Radomír (Mendelova univerzita v Brně, 2023)
  The saplings extractor is intended primarily for replanting all types of seedling forest trees included a bale of soil without disturbing the root system. Trees growing along roads or already grown to a certain extent trees ...

View more