Show simple item record

The Course of the School Year at Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia from the Perspective of the History of Everyday Life

dc.contributor.authorŠimáně, Michal
dc.date.accessioned2021-06-24T00:02:15Z
dc.date.available2021-06-24T00:02:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier43917968
dc.identifier.issn1803-7437 Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.urihttps://repozitar.mendelu.cz/xmlui/handle/20.500.12698/1350
dc.description.abstractTématem studie je problematika českého menšinového školství v meziválečném Československu. Konkrétním cílem textu je popsat a interpretovat významné události a jevy, které doprovázely školní život na českých obecných menšinových školách v politickém okresu Ústí nad Labem v průběhu školního roku. Výzkum vychází z historiografického přístupu dějin každodennosti. Data byla získána studiem a analýzou archivních materiálů uložených v Archivu města Ústí nad Labem a Národním archivu v Praze a analýzou memoárů Emmi-Goldrun Schellberger uložených v Sudetoněmeckém institutu v Mnichově. Studie přináší ojedinělý pohled do každodenního života českých obecných menšinových škol. Ukazuje například okolnosti zahájení a závěru školního roku, průběh vyučovací hodiny, aktivit žáků během přestávek mezi vyučovacími hodinami a dalších jevů spojených se školním životem, které získané archivní materiály umožnily odhalit.cz
dc.description.abstractThis study examines Czech minority education in interwar Czechoslovakia. It aims to describe and interpret significant events and phenomena that accompanied school life at Czech primary minority schools in the political district of Ústí nad Labem during the school year. The present study is based on a historiographic approach to the history of everyday life. The data were obtained by studying and analyzing archive materials deposited in the Archive of the City of Ústí nad Labem and the National Archive in Prague and also by analyzing the memoirs of Emmi-Goldrun Schellberger deposited at the Sudetenland Institute in Munich. This study brings unique insights into the everyday life of Czech primary minority schools. It shows, for example, the circumstances of the beginning and the end of the school year, the course of a lesson, the activities of pupils during breaks between lessons, and other phenomena related to school life which the archival materials were able to reveal.en
dc.format47-76
dc.publisherMasarykova univerzita
dc.relation.ispartofStudia Paedagogica
dc.relation.urihttps://doi.org/10.5817/SP2019-3-2
dc.relation.urihttps://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1987
dc.rightsCC BY 4.0
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectčeské obecné menšinové školycz
dc.subjectškolní rokcz
dc.subjectvyučovánícz
dc.subjectprvní Československá republikacz
dc.subjectdějiny každodennosticz
dc.subjectÚstí nad Labemcz
dc.subjectCzech primary minority schoolsen
dc.subjectschool yearen
dc.subjectteachingen
dc.subjectFirst Czechoslovak Republicen
dc.subjecthistory of everyday lifeen
dc.subjectÚstí nad Labemen
dc.titlePrůběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosticz
dc.titleThe Course of the School Year at Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia from the Perspective of the History of Everyday Lifeen
dc.typeJ_ČLÁNEK
dc.date.updated2021-06-24T00:02:15Z
dc.description.versionOA
local.identifier.doi10.5817/SP2019-3-2
local.identifier.scopus2-s2.0-85075183992
local.number3
local.volume24
local.identifier.obd43917968
local.identifier.e-issn2336-4521
dc.identifier.orcidŠimáně, Michal 0000-0001-6526-9375
local.contributor.affiliationICV
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0