Now showing items 1-2 of 2

  • Asambláže postižení: afirmativní pojetí v deleuzo-guattariovské perspektivě 

   Porkertová, Hana (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2019)
   Článek vychází z empirického výzkumu s nevidomými lidmi a pojednává o deleuzo-guattariovské filozofii, konkrétně konceptu asambláže, jako o analytickém nástroji ke studiu konstrukce postižení a jeho kontinuity a diskontinuity. ...
  • Materialita pohybu: vztah mezi nevidomostí a městským prostorem 

   Porkertová, Hana (Masarykova univerzita, 2019)
   Článek pojednává o vztahu mezi nevidomostí a městským prostorem, přičemž vychází z analyticko-teoretické perspektivy teorie aktérů-sítí (ANT). Analyzuje specifická propojení, která nevidomí lidé s prostorem vytvářejí, a ...