Now showing items 1-1 of 1

    • Nová technologie pro těžbu pařezů s využitím pro energetické účely 

      Ulrich, Radomír; Staněk, Luboš; Zvěřina, Ladislav (Mendelova univerzita v Brně, 2022)
      Pařezy, které zůstaly po kácení stromů, představují významný zdroj obnovitelné energie, který by mohl být využit pro palivové směsi jako udržitelné řešení. Předmětem tohoto výzkumu bylo zjistit vliv druhu stromu, velikosti ...