Now showing items 1-1 of 1

    • Vliv teploty na produkci bioplynu fermentačních zbytků 

      Šotnar, Martin (České ekologické manažerské centrum, 2019)
      Fermentační zbytek z bioplynové stanice má potenciál ke zbytkové produkci bioplynu. Bylo provedeno testování této produkce bioplynu a metanu s dobou testování 180 dní při teplotách 41 oC, 27 oC a 16 oC. Nejvíce bioplynu ...